Skip to content →

Orgue de Sant Vicenç de Sarrià

Orgue de Sant Vicenç de Sarrià

Un nou instrument per una parròquia  amb ganes de viure amb plena intensitat tots els actes que allà es celebren,

però també amb moltes inquietuts per tal de convertir aquest espai en un far de la cultura musical de la ciutat.

De moment s’han completat les fases 1 i 2, amb els teclats II Orgue Major, III Expressiu i el Subbaix 16′-Baix 8′ de pedal.

Manca per completar la fase 3 amb el teclat I Cadireta i la resta dels registres de pedal.

Disposició de registres: