Skip to content →

Els orgues de Collbató

Collbató es el municipi del estat espanyol amb una tradició més llarga de construcció d’orgues.

L’origen d’aquesta activitat es situa l’any 1925 quan l’Abadia de Montserrat sota el auspici del Abat Marcet va contractar dos orgueners italians de la regió de Gènova el mestre Silvio Puggina i el seu assistent Enrico Rabagliati, que havien perdut el seu taller en unes fortes inundacions. Van construir un nou orgue ubicat al presbiteri segons les noves directrius del Concili Vaticà I.

La construcció va resultar satisfactòria per a tots així que es va buscar un indret a l’entorn de la muntanya on aquests orgueners es poguessin instal.lar, sent Collbató el lloc escollit on amb la participació del patrici Joan Rogent, van constituir l’empresa “Organos Nuestra Señora de Montserrat”, fundada el 23 de maig de 1926.

El taller es va instal·lar a la antiga “sala de baix” un local que havia estat sala de ball i actualment és el sala cultural del poble, on alguns dels seus habitants de Collbató s’hi van incorporar fent tasques de fusteria, mecànica, guarniments de pell, tubs, etc. labors que alternaven amb les tasques tradicionals del camp com el conreu de la oliva i l’ametlla.

Al taller també hi van col·laborar importants mestres com Salvador Aragonès, Basílio Gimenez i cap al final un jove Gabriel Blancafort.
En el període que va des de 1926 a 1960, es van construir i restaurar un total de 28 instruments entre els que destaquen les restauracions de la Catedral de Tarragona i la de l’orgue de El Vendrell.

L’estil dels orgues que es construïen seguia els patrons post-romàntics de l’època, orgues de transmissió pneumàtica i harmonització romàntica.

Cap a començament dels anys seixanta, el traspàs o l’envelliment dels responsables com Enrico Rabagliati, Joan Rogent, i la decadència d’aquell estil d’orgues va propiciar el tancament progressiu de l’empresa.